Penemuan Tengkorak Manusia dan Lukisan Purba oleh Persatuan Mendaki Perlis baru-baru ini merupakan fakta baharu dan data penting kepada pembinaan kronologi sejarah negara yang menjadi bukti kehadiran masyarakat prasejarah dan protosejarah negeri Perlis.

Satu eksplorasi arkeologi telah dijalankan oleh Jabatan Warisan Negara (JWN) yang diketuai oleh Pesuruhjaya Warisan, Encik Mohd. Azmi bin Mohd. Yusof bersama-sama Kerajaan Negeri Perlis dan Persatuan Mendaki Perlis.

Eksplorasi ini bertujuan melaksanakan pendokumentasian dan inventori tapak bagi memperoleh data arkeologi terkini tapak di samping menjalankan survei dengan lebih lanjut sebarang kemungkinan jumpaan artifak yang masih belum diterokai oleh penyelidik terdahulu.

Lukisan Purba & Tengkorak Pra Sejarah Berusia Antara 5000 Ke 10,000 Tahun Dijumpai Di Gua Perlis

Lukisan Purba & Tengkorak Pra Sejarah Berusia Antara 5000 Ke 10,000 Tahun Dijumpai Di Gua Perlis

Lukisan Purba & Tengkorak Pra Sejarah Berusia Antara 5000 Ke 10,000 Tahun Dijumpai Di Gua Perlis

Lukisan Purba & Tengkorak Pra Sejarah Berusia Antara 5000 Ke 10,000 Tahun Dijumpai Di Gua Perlis

IKLAN

Berdasarkan kajian lepas yang telah dibuat di sekitar gua-gua di Perlis, serpihan rangka dan tengkorak yang dijumpai di Bukit Keteri boleh dianggarkan sekitar 10,000 hingga 5,000 tahun lalu.

Gua-gua di Perlis terutamanya di kawasan Bukit Chuping, Bukit Tunku Lembu, Bukit Ngulang, Bukit Kerengga dan Bukit Changkul telah digunakan sebagai tapak penempatan dan pengebumian masyarakat paleolitik dan neolitik berdasarkan jumpaan artifak pelbagai jenis alat batu dan tembikar tanah.

Kawasan ini bukan sahaja didiami oleh masyarakat prasejarah, malah pernah dihuni oleh masyarakat zaman proto-sejarah di mana artifak seperti kalam semah (votive tablet) turut ditemui di kawasan ini.

IKLAN

Lukisan Purba & Tengkorak Pra Sejarah Berusia Antara 5000 Ke 10,000 Tahun Dijumpai Di Gua Perlis

Lukisan Purba & Tengkorak Pra Sejarah Berusia Antara 5000 Ke 10,000 Tahun Dijumpai Di Gua Perlis

Lukisan Purba & Tengkorak Pra Sejarah Berusia Antara 5000 Ke 10,000 Tahun Dijumpai Di Gua Perlis

Lukisan Purba & Tengkorak Pra Sejarah Berusia Antara 5000 Ke 10,000 Tahun Dijumpai Di Gua Perlis

Lukisan Purba & Tengkorak Pra Sejarah Berusia Antara 5000 Ke 10,000 Tahun Dijumpai Di Gua Perlis

Eksplorasi di Gua Semadong pula telah menemukan lukisan gua zaman proto sejarah yang mempunyai pengaruh Hindu-Buddha yang dianggarkan sekitar abad kelima hingga abad kesepuluh masihi.

IKLAN

JWN akan menjalankan ekskavasi dan dokumentasi lukisan purba di Gua Semadong serta kerja-kerja penyelamatan tengkorak manusia yang ditemui di Bukit Keteri. JWN juga akan meneruskan eksplorasi secara menyeluruh ke tapak-tapak yang berpotensi sebagai kawasan penyelidikan arkeologi Perlis.

Pesuruhjaya Warisan memohon kepada orang ramai agar mematuhi perundangan Akta Warisan Kebangsaan 2005 (AWK 2005) (Akta 645) dengan melaporkan segera sebarang jumpaan bersejarah yang dijumpai di Perlis kepada Pegawai Daerah atau Pesuruhjaya Warisan seperti yang termaktub dalam Seksyen 47 AWK 2005.

Pesuruhjaya Warisan memohon kerjasama Pihak Berkuasa Negeri untuk melindungi tapak tersebut agar kawasan tersebut dipelihara dan dilindungi serta untuk tujuan dan kajian lanjut. Sumber : Jabatan Warisan Negara